گزارش تصویری كنگره كلينيسين هاي دامهاي بزرگ بهمن 97 (1)